Waloryzacja kwoty bazowej uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy

10 lutego 2023 Emerytura wojskowa

Żołnierze i funkcjonariusze występują do RPO, domagając się ochrony przed nierównym traktowaniem w związku z waloryzacją uposażeń. Zaniepokojeni zapisami art. 41 ustawy z 1 grudnia 2022 r. (ustawy okołobudżetowej), zwracają uwagę na brak rekompensaty dla osób odejdących na emeryturę w lutym 2023 roku. Żądają rozstrzygnięcia, czy nowy mechanizm jest zgodny z prawem i czy pozwala na równe traktowanie funkcjonariuszy i żołnierzy.

 

 1. Funkcjonariusze i żołnierze zwracają się do RPO o ochronę przed nierównym traktowaniem w związku z waloryzacją uposażeń.

 2. Ich wątpliwości koncentrują się wokół art. 41 ustawy z 1 grudnia 2022 r. (ustawy okołobudżetowej).

 3. Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy zostały wyłączone z ustawy okołobudżetowej i określono ich waloryzację zgodnie z kwotą bazową 1740,64 zł w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 4. Uposażenia w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r. pozostaną na dotychczasowym poziomie, tj. 1614,69 zł.

 5. Mechanizmem rekompensaty za zaniżone uposażenie jest art. 41 ust. 3 ustawy okołobudżetowej, który pozwala na proporcjonalne doliczenie części waloryzacji dla żołnierzy i funkcjonariuszy pozostających w służbie po 1 marca 2023 r.

 6. Żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy odejdą na emeryturę w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2023 r., brak waloryzacji uposażenia nie zostanie zrekompensowany.

 7. W projekcie ustawy wskazano, że wprowadza on mechanizm zachęcający do pozostawania w służbie, ale RPO zwraca uwagę, że może to być niezgodne z prawem.

 8. Funkcjonariusze i żołnierze występują do RPO o rozstrzygnięcie w ich sprawie.

Będziemy na bieżąco informować w sprawie postępów w wystąpieniu funkcjonariuszy i żołnierzy do RPO oraz ewentualnych decyzji w kwestii waloryzacji uposażeń. Jesteśmy w gotowości, aby śledzić tę sytuację i dostarczać najnowsze informacje na temat jej rozwoju.

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.
10 lutego 2023 Emerytura wojskowa

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, na zasadach określonych art. 236 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022, poz. 978).

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znajdziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

 • 100% limitu
 • wysokość pomocy - 2.736 zł

 

Po 9 latach służby:

 • 200% limitu 
 • wysokość pomocy - 5.475 zł

 

Po 15 latach służby:

 • 300% limitu
 • wysokość pomocy - 8.208 zł