Strona główna

Emerytura wojskowa

Waloryzacja kwoty bazowej uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy

🕔10 lutego 2023

Żołnierze i funkcjonariusze występują do RPO, domagając się ochrony przed nierównym traktowaniem w związku z waloryzacją uposażeń. Zaniepokojeni zapisami art. 41 ustawy z 1 grudnia 2022 r. (ustawy okołobudżetowej), zwracają uwagę na...

Czytaj pełny artykuł

Czy płace dognią inflację w służbach mundurowych?

🕔25 października 2022

Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystosowała pismo do Prezesa Rady Ministrów wyrażające sprzeciw wobec propozycji rządu w zakresie waloryzacji uposażeń. Chodzi o realną inflację i jednoczesne przesunięcie...

Czytaj pełny artykuł

Emerytura wojskowa

🕔11 października 2022

Żołnierze wojskowi należą do uprzywilejowanej grupy, która otrzymuje emeryturę już po upływie 15 lat służby. Jak uzyskać emeryturę wojskową? Wartość emerytury stanowi 40% ostatniego wypłaconego wynagrodzenia z sumą...

Czytaj pełny artykuł

Żołnierz ma prawo do emerytury wojskowej i cywilnej ?

🕔11 października 2022

Ubezpieczonemu, który pozostawał w zawodowej służbie wojskowej przed 2 stycznia 1999 r. i pobiera emeryturę wojskową wynoszącą 75 proc. podstawy jej wymiaru obliczoną bez uwzględnienia okresów składkowych i nieskładkowych, z tytułu...

Czytaj pełny artykuł

Wzrost uposażeń dla wojskowych w roku 2023

🕔11 października 2022

W trakcie spotkań z kierownictwem MSWiA przedstawiciele największego związku zawodowego w służbach mundurowych wielokrotnie zgłaszali zastrzeżenia na zaniżony w projekcie ustawy budżetowej wskaźnik waloryzacji uposażeń ( 7...

Czytaj pełny artykuł

Formy pomocy dla byłych żołnierzy

🕔11 października 2022

By zagwarantować zatrudnienie byłym żołnierzom zawodowym nakazuje się szefom wojewódzkich sztabów wojskowych prowadzenie wykazów stanowisk pracy związanych z obronnością kraju na podstawie informacji, które otrzymają od...

Czytaj pełny artykuł

Sposób opodatkowania wypłacanego świadczenia w postaci kosztów przekwalifikowania zawodowego.

🕔11 października 2022

Temat podatków w naszym kraju jest złożony jednak ważnym aspektem korzystania z pomocy w zakresie rekonwersji jest Dz.U.2021.0.1119 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  nas...

Czytaj pełny artykuł

Ustawa emerytalna dzieli żołnierzy

🕔11 października 2022

  Żołnierze zawodowi pełniący służbę na dotychczasowych stanowiskach służbowych w wojsku polskim mają prawo do emerytury wojskowej na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin...

Czytaj pełny artykuł

Dorabianie na emeryturze wojskowej

🕔11 października 2022

Emeryci w Polsce, także ci, którzy już otrzymali świadczenie, mają prawo nadal pracować i zarabiać. Wysokość ich zarobku ma jednak wpływ na wysokość emerytury, która im przysługuje. W tym artykule omówimy szczegółowo, w jaki...

Czytaj pełny artykuł

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, na zasadach określonych art. 236 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022, poz. 978).

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znajdziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

  • 100% limitu
  • wysokość pomocy - 2.736 zł

 

Po 9 latach służby:

  • 200% limitu 
  • wysokość pomocy - 5.475 zł

 

Po 15 latach służby:

  • 300% limitu
  • wysokość pomocy - 8.208 zł