Strona główna

Rekonwersja żołnierzy zawodowych

Rekonwersja - wsparcie dla żołnierzy zawodowych w przejściu do cywilnego życia

🕔1 lutego 2023

Rekonwersja to narzędzie, które ma pomóc żołnierzom zawodowym w przejściu do cywilnego życia. W ramach programu, żołnierze otrzymują wsparcie w zakresie m.in. szkoleń, kursów, doradztwa zawodowego oraz pomocy finansowej. Celem...

Czytaj pełny artykuł

Ile wynosi Rekonwersja w wojsku?

🕔31 stycznia 2023

Jaka jest wartość Rekonwersji w wojsku od 23 kwietnia 2022 roku? Od tego dnia wysokość maksymalnej pomocy finansowej dla osób uprawnionych do przekwalifikowania zawodowego wynosi 100% limitu, czyli 2.736 zł po 4 latach zawodowej...

Czytaj pełny artykuł

Czym jest rekonwersja w wojsku?

🕔11 października 2022

Rekonwersja nie jest powszechnie znanym pojęciem, dlatego wiele osób nie miało z nim nigdy styczności.  Czym zatem jest ta tajemnicza rekonwersja? Otóż, obejmuje ona wszelkie działania, które pozwalają na adaptację...

Czytaj pełny artykuł

Pomoc rekonwersyjna - sposoby

🕔11 października 2022

Pomoc rekonwersyjna dla żołnierza zwalnianego z zawodowej służby wojskowej jest udzielana na zasadach określonych art. 236 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974). W ramach doradztwa zawodowego...

Czytaj pełny artykuł

Praca dla byłych żołnierzy

🕔11 października 2022

Polskie prawo dość szczegółowo określa możliwości pracy dla byłych żołnierzy. Kwestia ta jest precyzowana przede wszystkim w  art. 235. ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) żołnierz zwolniony...

Czytaj pełny artykuł

Program rekonwersji resortu obrony

🕔11 października 2022

Resort Obrony Narodowej posiada jednolity system pomocy rekonwersyjnej - aktywizacji zawodowej. Głównym zadaniem systemu jest przeciwdziałanie bezrobociu i wspieraniu rynku pracy. Dzieje się to przede wszystkim za pomocą przygotowania...

Czytaj pełny artykuł

Kto jest uprawniony do pomocy rekonwersyjnej?

🕔11 października 2022

1. Na terenie kraju żołnierz zawodowy, za uprzednią pisemną zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może, na pisemny wniosek, korzystać z pomocy w zakresie:  a) doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co...

Czytaj pełny artykuł

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, na zasadach określonych art. 236 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022, poz. 978).

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znajdziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

  • 100% limitu
  • wysokość pomocy - 2.736 zł

 

Po 9 latach służby:

  • 200% limitu 
  • wysokość pomocy - 5.475 zł

 

Po 15 latach służby:

  • 300% limitu
  • wysokość pomocy - 8.208 zł