Ile wynosi Rekonwersja w wojsku?

31 stycznia 2023 Rekonwersja żołnierzy zawodowych

Jaka jest wartość Rekonwersji w wojsku od 23 kwietnia 2022 roku?

Od tego dnia wysokość maksymalnej pomocy finansowej dla osób uprawnionych do przekwalifikowania zawodowego wynosi 100% limitu, czyli 2.736 zł po 4 latach zawodowej służby wojskowej (poprzednio 3.420 zł).

Rekonwersja w wojsku to proces, dzięki któremu żołnierze mogą zmienić swoją specjalizację zawodową. Wysokość limitu finansowego na przekwalifikowanie zawodowe jest istotnym czynnikiem decydującym o możliwości skorzystania z tej usługi.

Zachęcamy do wykorzystania tych kwot, aby umożliwić sobie zmianę specjalizacji zawodowej i uzyskanie nowych, ciekawszych możliwości zawodowych. Warto pamiętać, że rekonwersja może być korzystna nie tylko dla żołnierza, ale także dla jego rodziny i jego przyszłości.

 

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.
31 stycznia 2023 Rekonwersja żołnierzy zawodowych

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, na zasadach określonych art. 236 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022, poz. 978).

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znajdziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

  • 100% limitu
  • wysokość pomocy - 2.736 zł

 

Po 9 latach służby:

  • 200% limitu 
  • wysokość pomocy - 5.475 zł

 

Po 15 latach służby:

  • 300% limitu
  • wysokość pomocy - 8.208 zł