Rekonwersja zawodowa: kurs na prawo jazdy

8 lutego 2023 Szkolenia

Rozważ skorzystanie z rekonwersji zawodowej w ramach Ustawy o obronie Ojczyzny, jeśli jesteś żołnierzem lub byłym żołnierzem. Złóż wniosek o praktykę rekonwersji i wykorzystaj przysługujące środki na rozwój swoich kwalifikacji. Nasza oferta kursu "prawa jazdy kat. C i C+E" jest doskonałą okazją do tego.Kurs na prawo jazdy kat. C i C+E obejmuje naukę zasad bezpiecznej i prawidłowej jazdy pojazdami ciężarowymi, w tym zarówno samochodami osobowymi, jak i ciężarówkami. Uczestnicy kursu nauczą się, jak poruszać się po drogach, jak prowadzić pojazd na różnych rodzajach nawierzchni i jak reagować w różnych sytuacjach na drodze.

Po zdobyciu uprawnień do kierowania pojazdami kat. C i C+E, istnieją znaczne możliwości zarobkowe, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie na takie osoby w transporcie. Osoby z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów tej kategorii mogą pracować jako kierowcy, instruktorzy jazdy, przewoźnicy lub nawet właściciele własnych firm transportowych.

Warto pamiętać, że wykształcenie i doświadczenie w transporcie są bardzo cenione, a kwalifikowane kierowcy cieszą się stabilnym zatrudnieniem i dobrymi warunkami pracy. Jeśli jesteś zainteresowany rozwojem zawodowym w branży transportowej, zdobycie prawa jazdy kat. C i C+E jest doskonałym wyborem.
Jako dziennikarz polecam naszą ofertę kursów dofinansowywanych w ramach rekonwersji, takich jak "Kurs - prawo jazdy kat C i C+E", które już skorzystały z przysługujących im kwot w ramach rekonwersji byłych żołnierzy Ernest, Tomasz, Paweł, Janusz i Jacek - Gdynia.

 

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.
8 lutego 2023 Szkolenia

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, na zasadach określonych art. 236 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022, poz. 978).

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znajdziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

  • 100% limitu
  • wysokość pomocy - 2.736 zł

 

Po 9 latach służby:

  • 200% limitu 
  • wysokość pomocy - 5.475 zł

 

Po 15 latach służby:

  • 300% limitu
  • wysokość pomocy - 8.208 zł