Emerytura wojskowa

11 października 2022 Emerytura wojskowa

Żołnierze wojskowi należą do uprzywilejowanej grupy, która otrzymuje emeryturę już po upływie 15 lat służby.

Jak uzyskać emeryturę wojskową?

Wartość emerytury stanowi 40% ostatniego wypłaconego wynagrodzenia z sumą należnych powiększeń. Rewolucja emerytalna dotyczy żołnierzy, którzy pracę w wojsku rozpoczęli po 31 grudnia 2012. W ich przypadku, prawo do emerytury nabywają po odbyciu 25 lat służby.

Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jednolity - Dz.U. 2022 poz. 520, 6551115), to wykładania przepisów, które dotyczą naliczania i przechodzenia na emeryturę.

Informacje dotyczące emerytur dla osób, które rozpoczęły odbywanie pracy przed 31 grudnia 2012 roku.

Zgodnie ze wskazaną ustawą, mianem emeryta wojskowego, określa się osobę, która jest żołnierzem, zwolnionym z odbywania służb wojskowych. Warunkiem koniecznym jest posiadanie prawa do pobierania emerytury wojskowej. W dniu, w którym nastąpiło zwolnienie musi posiadać odbyte 15 lat służby w szeregach Wojska Polskiego. Skorzystanie z urlopu wychowawczego daje możliwość jednokrotnego wliczenia co najwyżej 3 lat.

Kwotą bazową do ustalenia wysokości emerytury jest wartość ostatniego uposażenia. Wartość mnożona jest przez 40%. Wcześniej wspomniana ustawa przewiduje możliwości, które pozwolą na zwiększenie emerytury. 

Jak zwiększyć emeryturę?

Wykonywanie służby ponad ustaloną granicę emerytalną realnie wpływa na uzyskiwane świadczenia. Wówczas każdy przepracowany rok pozwala na zwiększenie otrzymywanych pieniędzy o 2,6 procent podstawy wymiaru. Jednocześnie ten procent może być wykorzystany do  zwiększenia emerytury za pracę wykonywaną przed odbywaniem służby. Warto pamiętać, że dotyczy to wyłącznie pierwszych trzech lat. W przypadku dłuższego okresu mnożnikiem jest 1,3 procent podstawy wymiaru. Wliczane są także okresy bezskładkowe, które miały miejsce przed rozpoczęciem służby, pozwala na zwiększenie emerytury o 0,7 procent podstawy wymiaru

emerytura żołnierska

Ustawa przewiduje także inne sytuacje, kiedy można zwiększyć emeryturę. Dodatkowe 2 procent podstawy wymiaru przysługuje za każdy rok służby, która była wykonywana w:

 • w składzie personelu latającego na samolotach naddźwiękowych;
 • w składzie załóg okrętów podwodnych;
 • pełnieniu służby jako nurek lub płetwonurek;
 • w zwalczaniu fizycznym terorryzmu;

Z powiększenia o 1% podstawy wymiaru mogą skorzystać osoby, które:

 • w składzie personelu latającego na pozostałych samolotach i śmigłowcach;
 • pływają jako członkowie załogi nawodnych wojskowych jednostek pływających;
 • wykonywały rolę skoczków spadochronowych i saperów
 • odbywały służbę zwiadowczą poza granicami Polski
 • w służbie wywiadowczej za granicą
 • w oddziałach specjalnych

Służba w trakcie wojny

W czasie wojny każdy rozpoczęty miesiąc pozwala dodać do emerytury 0,5 procenta podstawy wymiaru. Jeżeli w trakcie działań na służbie doszło do uszkodzenia ciała i żołnierz uzyskał status inwalidy to może dodatkowo zwiększyć emeryturę o 15 procent podstawy wymiaru. 

Zmiany od 2013 roku

Żołnierze, którzy przystąpili do pełnienia służby od 2013 roku, muszą dostosować się zmian. Przejście na emeryturę jest możliwe po odbyciu 25 lat służby oraz ukończeniu 55 rż  Podstawa wymiaru ich wynagrodzenia stanowi 60% i wzrasta aż o 3% za każdy przepracowany wiek po przekroczeniu granicy emerytalnej. Podstawa wymiaru emerytury to średnia otrzymanych i wybranych przez ostatnie 10 lat uposażeń.

 

Szukasz wyjątkowego prezentu dla żołnierza? Chcesz podkreślić jego zasługi podczas służby? Odkryj kolekcję unikalnych i eleganckich prezentów dla wojska, idealnych dla tych, którzy służyli swojemu krajowi z honorami. Te produkty to więcej niż prezenty – to wyraz szacunku i pamięci o ich niezwykłej służbie.

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.
11 października 2022 Emerytura wojskowa

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, na zasadach określonych art. 236 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022, poz. 978).

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znajdziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

 • 100% limitu
 • wysokość pomocy - 2.736 zł

 

Po 9 latach służby:

 • 200% limitu 
 • wysokość pomocy - 5.475 zł

 

Po 15 latach służby:

 • 300% limitu
 • wysokość pomocy - 8.208 zł