Wzmocnij swoje możliwości finansowe dzięki kursowi: Pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych i UE

2 lutego 2023 Szkolenia

Rozważenie rekonwersji zawodowej jako żołnierz lub były żołnierz jest wartościowe dzięki Ustawie o obronie Ojczyzny. Złożenie wniosku o praktykę rekonwersji to świetna szansa na wykorzystanie dostępnych środków finansowych i inwestowanie w swój rozwój zawodowy.

Kurs - Pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych i UE"

  • Zdobądź umiejętność pozyskiwania finansowania dla swojej działalności.
  • Dowiedz się jak skutecznie aplikować o fundusze unijne.
  • Poznaj praktyczne aspekty uzyskiwania wsparcia finansowego.

 

Zobacz jak nasi uczestnicy, tacy jak Adam, Przemysław z Koszalina, Wojciech Marek ze Słupska, skorzystali z tego kursu i odnieśli sukces!

Zdobądź kwalifikacje potrzebne do rozwoju swojej działalności. Rekomendacja: Jeśli chcesz wzmocnić swoje możliwości finansowe i rozwijać swoją działalność, warto rozważyć udział w kursie "Pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych i UE". Zdobądź niezbędną wiedzę i umiejętności, aby odnieść sukces w swoim nowym zawodzie!

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.
2 lutego 2023 Szkolenia

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, na zasadach określonych art. 236 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022, poz. 978).

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znajdziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

  • 100% limitu
  • wysokość pomocy - 2.736 zł

 

Po 9 latach służby:

  • 200% limitu 
  • wysokość pomocy - 5.475 zł

 

Po 15 latach służby:

  • 300% limitu
  • wysokość pomocy - 8.208 zł