Rekonwersja - wsparcie dla żołnierzy zawodowych w przejściu do cywilnego życia

1 lutego 2023 Rekonwersja żołnierzy zawodowych

Rekonwersja to narzędzie, które ma pomóc żołnierzom zawodowym w przejściu do cywilnego życia. W ramach programu, żołnierze otrzymują wsparcie w zakresie m.in. szkoleń, kursów, doradztwa zawodowego oraz pomocy finansowej. Celem rekonwersji jest umożliwienie żołnierzom zawodowym, aby jak najszybciej i jak najlepiej dostosowali się do nowych warunków życia i znaleźli zatrudnienie.

 •     Rekonwersja to program pomocowy dla żołnierzy zawodowych po zakończeniu służby wojskowej.
 •     Rekonwersja jest dostępna w Polsce od kwietnia 2022 roku i trwa 2 lata po zakończeniu służby.
 •     Rekonwersja umożliwia żołnierzom zawodowym przejście do cywilnego życia poprzez wsparcie w zakresie szkoleń, kursów, doradztwa zawodowego i pomocy finansowej.
 •     Aby skorzystać z rekonwersji, żołnierze muszą być byli żołnierzami zawodowymi i zakończyć służbę wojskową po kwietniu 2022 roku, zarejestrować się w urzędzie pracy i poszukiwać zatrudnienia.
 •     Rekonwersja jest jednym z wielu programów pomocowych dla żołnierzy zawodowych i ważne jest, aby dokładnie poznać dostępne opcje i wybrać te, które najlepiej odpowiadają potrzebom i sytuacji.

Rekonwersja to program pomocowy, skierowany do żołnierzy zawodowych, którzy zakończyli swoją służbę wojskową. W Polsce, od kwietnia 2022 roku, żołnierze ci mają prawo do skorzystania z tej pomocy przez okres 2 lat po zakończeniu służby.

Rekonwersja to narzędzie, które ma pomóc żołnierzom zawodowym w przejściu do cywilnego życia. W ramach programu, żołnierze otrzymują wsparcie w zakresie m.in. szkoleń, kursów, doradztwa zawodowego oraz pomocy finansowej. Celem rekonwersji jest umożliwienie żołnierzom zawodowym, aby jak najszybciej i jak najlepiej dostosowali się do nowych warunków życia i znaleźli zatrudnienie.

Aby skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, żołnierze muszą spełniać kilka wymagań. Przede wszystkim, muszą być byli żołnierzami zawodowymi i zakończyć służbę wojskową po kwietniu 2022 roku. Ponadto, muszą być zarejestrowani w urzędzie pracy i poszukiwać zatrudnienia.

Warto zaznaczyć, że rekonwersja nie jest jedynym programem pomocowym dla żołnierzy zawodowych, którzy zakończyli swoją służbę wojskową. Istnieją też inne programy, takie jak m.in. programy pomocowe dla bezrobotnych, programy szkoleniowe i kursy, programy stypendialne i wiele innych.

Podsumowując, rekonwersja to ważne narzędzie, które ma pomagać żołnierzom zawodowym w przejściu do cywilnego życia. Warto jednak pamiętać, że jest to tylko jedna z opcji pomocowych i że istnieją też inne programy, które mogest bardzo ważne, ponieważ pozwala żołnierzom zawodowym na płynne i udane wejście w nowy etap życia i znalezienie zatrudnienia, które pozwoli im realizować swoje ambicje i marzenia.

 

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.
1 lutego 2023 Rekonwersja żołnierzy zawodowych

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, na zasadach określonych art. 236 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022, poz. 978).

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znajdziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

 • 100% limitu
 • wysokość pomocy - 2.736 zł

 

Po 9 latach służby:

 • 200% limitu 
 • wysokość pomocy - 5.475 zł

 

Po 15 latach służby:

 • 300% limitu
 • wysokość pomocy - 8.208 zł