Dorabianie na emeryturze wojskowej

🕔7 listopada 2018

Emeryci w Polsce, nawet po przyznaniu im już świadczenia, mają prawo nadal pracować i zarabiać. Od tego jednak jak dużo zarabiają zależy to, czy wypłacana im emerytura zostanie w jakiś sposób okrojona. Tak samo jest w przypadku...

Czytaj pełny artykuł

Kto jest uprawniony do pomocy rekonwersyjnej?

🕔6 listopada 2018

1. 2 lata od daty zwolnienia z wojskowej służby zawodowej: były zawodowy żołnierz poza tymi zwolnionymi z powodów określonych ustawie pragmatycznej - art. 111 punkty 1, 12, 13, 14,15. W ciąg 2 lat może otrzymywać pomoc w sprawie...

Czytaj pełny artykuł

Praca dla byłych żołnierzy

🕔5 listopada 2018

Polskie prawo dość szczegółowo określa możliwości pracy dla byłych żołnierzy. Kwestia ta jest precyzowana przede wszystkim w  119 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2018...

Czytaj pełny artykuł

Żołnierz ma prawo do emerytury wojskowej i cywilnej

🕔1 listopada 2018

Żołnierz, który odchodzi na emeryturę i poza okresem pracy w wojsku (minimum 25 lat) nie pracował nigdzie indziej, może dostać emeryturę cywilną po ukończeniu 65 lat. Tak brzmi uchwała Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy zajmował...

Czytaj pełny artykuł

Formy pomocy dla byłych żołnierzy

🕔29 października 2018

By zagwarantować zatrudnienie byłym żołnierzom zawodowym nakazuje się szefom wojewódzkich sztabów wojskowych prowadzenie wykazów stanowisk pracy związanych z obronnością kraju na podstawie informacji, które otrzymają od...

Czytaj pełny artykuł

Program rekonwersji resortu obrony

🕔26 października 2018

Resort obrony narodowej posiada jednolity system pomocy rekonwersyjnej - aktywizacji zawodowej. Głównym zadaniem systemu jest przeciwdziałanie bezrobociu i wspieraniu rynku pracy. Dzieje się to przede wszystkim za pomocą przygotowania...

Czytaj pełny artykuł

Sposób opodatkowania wypłacanego świadczenia w postaci kosztów przekwalifikowania zawodowego.

🕔25 października 2018

Interpretacja prawna Wykorzystując artykuł 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ), a także paragraf  4 rozporządzenia Ministra Finansów...

Czytaj pełny artykuł

Wzrost uposażeń dla wojskowych w roku 2019

🕔23 października 2018

W najbliższych dniach zapadnie decyzja dotycząca wysokości podwyżek dla żołnierzy zawodowych. Same podwyżki są już faktem - pod koniec czerwca 2018 minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, obiecał je zawodowym wojskowym, nie...

Czytaj pełny artykuł

Pomoc rekonwersyjna - sposoby

🕔22 października 2018

Pomoc rekonwersyjna dla żołnierza zwalnianego z zawodowej służby wojskowej jest udzielana na zasadach określonych w Ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. W ramach doradztwa zawodowego, dowódca...

Czytaj pełny artykuł

Ustawa emerytalna dzieli nie tylko żołnierzy, ale i funkcjonariuszy 

🕔19 października 2018

Tymczasowe zaprzestanie pełnienia służby zawodowej wojskowej nie wpływa bezpośrednio na uzyskanie praw do emerytury wojskowej. Regulamin nie domaga się od dawnego żołnierza zawodowego odbycia ciągłego stażu służby, dającego...

Czytaj pełny artykuł

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, zgodnie z rozporządzeniem ministra Obrony Narodowej z 13 czerwca 2011 roku. 

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znjadziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

  • 100% limitu
  • wysokość pomocy - 2.400 zł

 

Po 9 latach służby:

  • 200% limitu 
  • wysokosć pomocy - 4.800 zł

 

Po 15 latach służby:

  • 300% limitu
  • wysokosć pomocy - 7.200 zł