Żołnierz ma prawo do emerytury wojskowej i cywilnej

1 listopada 2018 Blog

Żołnierz, który odchodzi na emeryturę i poza okresem pracy w wojsku (minimum 25 lat) nie pracował nigdzie indziej, może dostać emeryturę cywilną po ukończeniu 65 lat. Tak brzmi uchwała Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy zajmował się sprawą Jana M. który był lekarzem wojskowym przez okres 30 lat. Po odejściu na mundurową emeryturę, przez kolejne 21 lat pracował jako lekarz cywilny. Przez cały ten okres płacił składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Okazało się jednak, że nie ma prawa do dodatkowej emerytury z tytułu pracy cywilnej. ZUS stwierdził, że ze względu na to, że pan Jan otrzymuje emeryturę wojskową w wysokości 75 procent podstawy, czyli maksimum, to przepracowane przez niego w cywilu lata nie mogą podwyższyć mu świadczenia. Nie może też zastąpić emerytury wojskowej za pomocą emerytury cywilnej.

Jan M. stwierdził, że odwoła się od tej decyzji do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, który jednak zgodził się z oświadczeniem ZUS. Emeryt nie poddał się jednak i złożył kolejną skargę, tym razem do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Ten wystąpił do Sądu Najwyższego z pytaniem czy przepisy ustawy o FUS wykluczają możliwość ubiegania się o emeryturę cywilną przez osoby, które pobierają świadczenia za okres pracy w wojsku w maksymalnym możliwym wymiarze. 

Pełnomocnik pana Jana M. w rozmowach z Sądem Najwyższym twierdził, że jego klient cały czas płacił stawki do ZUS, a po osiągnięciu wymaganego wieku 65 lat przepracował wymagane przez prawo 25 lat w cywilu. Mimo to, odmówiono mu prawa do wypracowanych przez niego świadczeń. Okazało się, że nie jest to mała kwota. Dotychczas pan Jan pobierał 1600zł netto, a świadczenia wypracowane cywilnie gwarantowałyby mu 2500zł, czyli około 900zł więcej. 

Sąd Najwyższy w rozszerzonym składzie siedmiu sędziów stwierdził, że każdy emeryt, który pobiera wojskową emeryturę, ma prawo do emerytury cywilnej jeśli tylko wypełnia wszystkie wymagane przez ustawę o FUS warunki. Mowa tu o takich regułach jak osiągnięcie wieku 65 lat i pracowanie 25 lat w cywilu, płacąc składki do zakładu ubezpieczeń. Jedyne co trzeba przestrzegać to to, że przy wyliczaniu emerytury mundurowej, nie zostały wzięte pod uwagę okresy w pracy cywilnej. Akurat pana Jana ten podpunkt nie dotyczył.

Sędziowie przypomnieli, że każdy kto po 1 stycznia 2009 roku przeszedł na emeryturę mundurową, ale ma przepracowane dodatkowo 25 lat poza wojskiem, ma prawo do pobierania emerytury cywilnej. W tym wypadku może on brać jedną i drugą jednocześnie. Wszystko przez zmiany w przepisach o FUS.

1 listopada 2018 Blog

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, zgodnie z rozporządzeniem ministra Obrony Narodowej z 13 czerwca 2011 roku. 

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znjadziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

  • 100% limitu
  • wysokość pomocy - 2.400 zł

 

Po 9 latach służby:

  • 200% limitu 
  • wysokosć pomocy - 4.800 zł

 

Po 15 latach służby:

  • 300% limitu
  • wysokosć pomocy - 7.200 zł