Wzrost uposażeń dla wojskowych w roku 2019

23 października 2018 Blog

W najbliższych dniach zapadnie decyzja dotycząca wysokości podwyżek dla żołnierzy zawodowych. Same podwyżki są już faktem - pod koniec czerwca 2018 minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, obiecał je zawodowym wojskowym, nie podając szczegółów. Wszystko wskazuje na to, że podwyżki będą wynosiły od 380 do 500 złotych.

Jak wiele wyniosą podwyżki?

Wniosek ministra dotyczący podwyżek dla żołnierzy zawodowych czeka już na podpis prezydenta - razem z projektem rozporządzenia znajduje się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Kolejny etap to kontrasygnata prezydenta, którą wniosek przypuszczalnie bez trudu otrzyma. Kwota bazowa wynosi dziś 1523 złote. Wiele wskazuje na to, że wskaźnik tej kwoty od stycznia 2019 zostanie podniesiony od kwoty 3,20 zł do 3.50 zł. Wskaźnik bazowy wytycza średnią płacę - mówi, ile razy należy pomnożyć kwotę bazową. Co to oznacza dla wojskowych? Ich średnia pensja wzrośnie z obecnych 4873 złotych miesięcznie do 5330 złotych. Możliwy jest także drugi wariant, nieco mniej satysfakcjonujący dla tej grupy zawodowej - wzrost wskaźnika do 4,45, a co za tym idzie, średniej pensji do 5254 złotych.

Podwyżki stały się faktem, zagadką wciąż pozostaje ich kwota. Komandor Wiesław Banaszewski, reprezentujący Konwent Korpusu Oficerów Zawodowych, deklaruje, że wniosek dotyczył podwyżki wskaźnika do 3,50. W budżecie państwa znajdują się środki pozwalające na taki krok. Wojskowi twierdzą, że wzrost liczebności armii musi być poparty stanowczym wzrostem uposażeń dla żołnierzy.

Służba wojskowa najgorzej opłacaną?

A jak wygląda dziś sytuacja płacowa w grupie żołnierzy zawodowych? Niestety, niewesoło. Nawet służba więzienna zarabia lepiej - co więcej, również walczy o podwyżki. Toczą się dyskusje dotyczące podniesienia wskaźnika dla strażników więziennych z 3,19 do 3,28 wielokrotności kwoty bazowej. Wiele wskazuje na to, że rządy nowego ministra obrony narodowej, Mariusza Błaszczaka, pozostawią po sobie dość znaczące podwyżki dla wojskowych. Poprzedni minister Antoni Macierewicz niestety nie zdołał tego osiągnąć, za jego kadencji zablokowano również awanse generalskie. Taki obrót spraw nie wróżył owocnej współpracy rządu Polski z armią. Obecny rząd stawia zaś na rozbudowę liczebności armii i jej wzmocnienie.

służba wojskowa

Równe szanse

Oprócz samego wzrostu wskaźnika pozostaje jeszcze kwestia dystrybucji podwyżek wśród wojskowych o różnych stopniach. Coraz częściej usłyszeć można głody mówiące, że wojskowi o najniższych stopniach powinni otrzymać znacząco większe uposażenia w stosunku do obecnych. Generał Roman Polko, były dowódca GROM, twierdzi, że  to właśnie ta grupa powinna zostać najsilniej doceniona. Równy podział przyznanych podwyżek pomiędzy wszystkimi wojskowymi może więc nie stanowić sprawiedliwego rozwiązania.

Podwyżki dla cywilnych pracowników

Oprócz żołnierzy, dla wojska pracują także cywile. Na podwyżki ich płac Ministerstwo Obrony Narodowej jeszcze w maju 2018 przeznaczyło ponad 114 milionów złotych. Jak twierdzi zastępca przewodniczącego NSZZ Pracowników Wojska, Roman Richert, przyznane pieniądze stanowiły w dużej mierze regulacje płacowe dla tych, którzy zarabiali naprawdę niewiele. Konieczność wprowadzenia takich regulacji nie najlepiej świadczy o zarobkach w polskim wojsku.

Podwyżki dla wojska w świetle polityki

Sprawa podwyżek dla wojskowych sięga roku 2012, gdy premier Donald Tusk obiecał wzrost uposażeń. Istotnie, wzrost nastąpił, nie był jednak tak wysoki, jak zapowiadany. Kolejne podwyżki (198 złotych) pojawiły się w trakcie kadencji Bronisława Komorowskiego. Na skutek działań Antoniego Macierewicza pensje ponownie wzrosły, jednak różnica między podwyżkami dla żołnierzy o niższych i wyższych stopniach była znacząca. Ostatni wzrost uposażeń dla wojskowych doszedł do skutku jeszcze w roku 2017.

23 października 2018 Blog

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, zgodnie z rozporządzeniem ministra Obrony Narodowej z 13 czerwca 2011 roku. 

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znjadziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

  • 100% limitu
  • wysokość pomocy - 2.400 zł

 

Po 9 latach służby:

  • 200% limitu 
  • wysokosć pomocy - 4.800 zł

 

Po 15 latach służby:

  • 300% limitu
  • wysokosć pomocy - 7.200 zł