Ustawa emerytalna dzieli nie tylko żołnierzy, ale i funkcjonariuszy 

19 października 2018 Blog

Tymczasowe zaprzestanie pełnienia służby zawodowej wojskowej nie wpływa bezpośrednio na uzyskanie praw do emerytury wojskowej. Regulamin nie domaga się od dawnego żołnierza zawodowego odbycia ciągłego stażu służby, dającego pewność przyszłej emerytury. Kwestią decydującą jest data przyjęcia do służby - poinformował Wojciech Skurkiewicz - wiceminister obrony narodowej na pytanie posła Pawła Szramki. Równocześnie, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, oczekuje przywrócenia systemu emerytalnego, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.

W zapytaniu do Ministerstwa Obrony Narodowej (nr 6491) poseł należący do ugrupowania Kukiz’15 zgłosił zastrzeżenia żołnierzy podczas konfrontacji. Dyskusyjność dotyczyła odejścia ze służby i powrotu do niej po np. niecałych dwóch latach. Czy w tym przypadku nadal będzie naliczana wysługa i czy będą naliczane prawa emerytalne?

Po wprowadzaniu niespełna dwa lata temu zmian ustawy pragmatycznej, nie ma obaw o to, że żołnierze kontraktowi po odbyciu 12 lat służby zmuszeni będą odejść z armii. Z dokonanej oceny przez MON można wywnioskować, że z powodu zmniejszenia łącznego czasu pełnienia służby kontraktowej (do 12 lat), wojsko dobrowolnie opuściło ponad 200 żołnierzy.

Mogą oni wrócić, a prawa obowiązujące do końca 2012 r. nadal będą ich dotyczyły. Coraz częściej, wielu żołnierzy rezerwy decyduje się na taki krok.

Wojciech Skurkiewicz potwierdza, że żołnierze zawodowi, którzy rozpoczęli swoją służbę przed 31 grudnia 2012 r. posiadają uprawnianie do emerytury wojskowej, w przypadku odbycia niemniej niż 15 lat stażu wojskowego.

Zgodnie z art. 18a i 18b ustawy emerytalnej, żołnierze, którzy zostali powołani do zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej po 2012 r., emerytura przysługuje po 55 roku życia i 25-letnim stażu służby wojskowej. Przepis ten nie dotyczy żołnierza:

  • który odbywał służbę kandydacką dnia 1 stycznia 2013 r., w chwili powołania do zawodowej służby wojskowej od razu po zakończeniu służby kandydackiej. W szczególności dotyczy to podchorążych na uczelniach wojskowych, 
  •  który został powołany do zawodowej służby wojskowej od 1 stycznia 2012 r., jeżeli przed powołaniem również pełnił służbę w Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Policji, Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Więziennej, którą rozpoczął przed 1 stycznia 2013 r.

Wnioskując, tymczasowe zaprzestanie pełnienia służby rozpoczęte po 1 stycznia 2013 r. nie skutkuje w stracenie prawa do emerytury po 15 latach służby. Istotny jest również czas rozpoczęcia pełnienia służby oraz okres jej trwania - nie mniejszy niż 15 lat.

Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowanych domaga się od ministrów rozwiązania problemów dotyczących dążenia do przywrócenia systemu emerytalnego obowiązującego do 31 grudnia 2012 r. oraz liczy na poprawę zarobków takich związków zawodowych jak: policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, funkcjonariusze Służby Więziennej i Celno-Skarbowi.

Federacja domaga się kompromisu do dnia 14 kwietnia 2018 r. Niespełnienie tych oczekiwań może skutkować w referendum wśród funkcjonariuszy, a następnie w ogólnokrajową akcję protestacyjną.

W zespole Federacji nie znajdują się przedstawiciele wojska - niemniej jednak w jej działaniach z głosem doradczym ma udział Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów WP. Można spodziewać się, że żołnierze zawodowi będą objęci również porozumieniem w kwestiach emerytalnych.

19 października 2018 Blog

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, zgodnie z rozporządzeniem ministra Obrony Narodowej z 13 czerwca 2011 roku. 

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znjadziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

  • 100% limitu
  • wysokość pomocy - 2.400 zł

 

Po 9 latach służby:

  • 200% limitu 
  • wysokosć pomocy - 4.800 zł

 

Po 15 latach służby:

  • 300% limitu
  • wysokosć pomocy - 7.200 zł