Kto jest uprawniony do pomocy rekonwersyjnej?

6 listopada 2018 Blog

1. 2 lata od daty zwolnienia z wojskowej służby zawodowej:

były zawodowy żołnierz poza tymi zwolnionymi z powodów określonych ustawie pragmatycznej - art. 111 punkty 1, 12, 13, 14,15. W ciąg 2 lat może otrzymywać pomoc w sprawie przekwalifikowania, pośrednictwa pracy oraz zawodowego doradztwa. Pomocy udzielają wybrane organy. W zasadzie do pomocy kwalifikuje się każdy żołnierz za wyjątkiem zwolnionych poprzez:

zrzeczenia się bycia obywatelem Polski;
otrzymanie kary pozbawienia wolności, zawieszenia lub odebrania prawa do bycia żołnierzem;
prawomocne orzeczenie o odebraniu publicznych praw, wydalenia z wojska (równie jako kara dyscyplinarna) albo zakaz bycia aktywnym żołnierzem zawodowym.

2. bez terminu

 • były zawodowy żołnierz, którego się zwolniło ze służby wojskowej zawodowej za sprawą wojskowej komisji lekarskiej, do której doszło w związku ze służbą i przeszkadza ona w czynnej aktywności wojskowej.
 • dzieci i żona/mąż, których utrzymywał zawodowy żołnierz i umarł//zaginął w trakcie wykonywania służby.

Jeżeli dowódca jednostki wojskowej wyrazi taką zgodę, zawodowy żołnierz może otrzymywać pomoc jeśli chodzi o:
doradztwo zawodowe, jeżeli dotychczasowa wojskowa służba zawodowa trwała powyżej trzech lat;
zawodowe przekwalifikowanie oraz pośrednictwo dotyczące pracy w terminie 2 lat przed zwolnieniem z wojskowej służby zawodowej. Warunkiem jest pełnienie służby powyżej czterech lat;
zawodowe praktyki w okresie pół roku przed zwolnieniem z wojskowej służby zawodowej, jeśli pełniona służba wojskowa sprawowana była powyżej 9 lat;

Limity bieżące jeżeli mowa o zawodowym przekwalifikowaniu dla zwolnionych żołnierzy z wojskowej służby zawodowej po 25 czerwca 2010 roku oraz tych w służbie, podstawa naliczenia kosztów możliwych do zwrotu z tytułu zawodowego przekwalifikowania to 3/4 najmniejszego zasadniczego wyposażenia zawodowego żołnierza jakie obowiązuje 1 stycznia tego samego roku, w którym człowiek złożył wniosek o pomoc jeśli mowa o zawodowym przekwalifikowaniu się. W ubiegłym roku, czyli na 1 stycznie 2017r było to 2 400PLN = 3 200PLN x 75%.

służba wojskowa

Oprócz powyższego, zwrot poniesionych kosztów zależy też od ilości czynnych lat na służbie i określany jest od 01.01.17 jako:

 • 100% czyli 2 400PLN jeżeli służba wojskowa trwała co najmniej 4 lata;
 • 200% czyli 4 800PLN jeżeli służba wojskowa trwała co najmniej 9 lat;
 • 300% czyli 7 200PLN jeżeli służba wojskowa trwała co najmniej 15 lat;

małżonkowie i/lub dzieci żołnierzy zawodowych, którzy zostali zwolnieniu z pełnienia wojskowej służby zawodowej poprzez ustalenie niezdolności do pracy przez komisję lekarską (wojskową) z powodu zaginięcia, śmierci bądź pracy poza obrębem kraju, otrzymują zwrot kosztów w wysokości 7 200PLN (300%).

Przy rekonwersyjnej pomocy przy zawodowym przekwalifikowaniu zwraca się koszty za:

 • przejazdy od miejsca zamieszkania do szkoleniowego ośrodka w obydwie strony. Maksymalna kwota jaka jest dostępna do zwrotu do 20 przejazdów tanimi liniami kolejowymi w II klasie, jeżeli jest to odległość jednorazowo. powyżej 50 km
 • nocleg w ośrodku szkoleniowym. Jednakże może to być maksymalnie kwota 30 noclegów z czego jednostkowy koszt nie może być większy niż 300% ryczałtu za noclegi tytułowane jako służbowa podróż pracowników budżetowych w obrębie kraju.

Koszta te są zwracane żołnierzowi od wojskowej jednostki, w której odbywa(ł) służbę bądź Wojskowe Biuro Emerytalne. Zależy to gdzie jest miejsce zamieszkania. Podstawę pełni wniosek złożony do dowódcy bądź dyrektora jednego z powyższych placówek.

6 listopada 2018 Blog

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, zgodnie z rozporządzeniem ministra Obrony Narodowej z 13 czerwca 2011 roku. 

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znjadziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

 • 100% limitu
 • wysokość pomocy - 2.400 zł

 

Po 9 latach służby:

 • 200% limitu 
 • wysokosć pomocy - 4.800 zł

 

Po 15 latach służby:

 • 300% limitu
 • wysokosć pomocy - 7.200 zł