Dorabianie na emeryturze wojskowej

7 listopada 2018 Blog

Emeryci w Polsce, nawet po przyznaniu im już świadczenia, mają prawo nadal pracować i zarabiać. Od tego jednak jak dużo zarabiają zależy to, czy wypłacana im emerytura zostanie w jakiś sposób okrojona. Tak samo jest w przypadku byłych żołnierzy zawodowych, pobierających emeryturę wojskową.

Dorabianie na emeryturze w liczbach

Podstawą obliczania ewentualnych "cięć" w emeryturze wojskowej, gdy były mundurowy dodatkowo dorabia, jest średnie wynagrodzenie. Gdy kwota jaką zarobi emeryt nie przekroczy 70% takiego wynagrodzenia, przysługująca mu emerytura jest wypłacana bez jakichkolwiek zmian. Jeśli natomiast, uzyskana kwota będzie wynosiła od 70 do 130 procent średniego wynagrodzenia, wypłacane świadczenie będzie mniejsze. W tym przypadku, emerytura zostaje zredukowana o dokładnie taką sumę pieniędzy, o jaką emeryt przewyższył określony limit.

Nie może być to jednak więcej niż 25% świadczenia emerytalnego. Z kolei, gdy emeryt dorabia więcej niż 130% średniego wynagrodzenia, jego emerytura jest zmniejszana o 25%.Komu przysługuje emerytura wojskowa? Prawo do emerytury wojskowej ma każdy żołnierz, który zostaje zwolniony z zawodowej służby wojskowej i posiada staż minimum 15 lat służby w Wojsku Polskim.

Wyjątkiem są tutaj żołnierze z ustalonym prawem do emerytury wypłacanej przez ZUS, uwzględniającej okres służby (również okres urlopu wychowawczego) oraz okresy z nią równorzędne.Sprawa emerytury wojskowej przestawia się też inaczej w przypadku żołnierzy, którzy po raz pierwszy zostali powołani po 31 grudnia 2012 roku. Świadczenie tego typu, może im być wypłacane dopiero po ukończeniu przez nich 55 roku życia oraz po minimum 25 latach służby w Wojsku Polskim. 

dorabianie na emeryturze

Gdzie należy zgłosić dodatkowy zarobek?

Osoba, która jest uprawniona do otrzymywania wojskowego świadczenia emerytalnego, musi zawiadomić wojskowy organ emerytalny o tym, że podjęła się działalności, w ramach której jest objęta ubezpieczeniem społecznym. Informacja musi też zawierać dane dotyczące wysokości przychodu z takiej działalności. Tego typu zawiadomienie do wojskowego organu emerytalnego, powinien także sporządzić pracodawca, zleceniodawca oraz urząd skarbowy.

A kiedy działalność podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego? Chodzi tutaj o zatrudnienie, służbę oraz innego typu pracę generującą przychody, ale także o prowadzenie działalności pozarolniczej.

Co zaliczamy do przychodów?

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, przychodem mającym wpływ na ewentualną zmianę wysokości emerytury lub renty, jest podstawa wymiaru składki ubezpieczenia społecznego. Do przychodów nie wliczają się jednak honoraria za działalność artystyczną czy twórczą.

Przychodem są także pobierane przez emeryta lub rencistę zasiłki, takie jak:zasiłek chorobowy;zasiłek macierzyński oraz opiekuńczy;wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy;świadczenia rehabilitacyjne oraz wyrównawcze;zasiłek wyrównawczy;dodatek wyrównawczy.

W zależności od ich wysokości, wszystkie one mogą mieć wpływ na ewentualne obniżenie pobieranego świadczenia emerytalnego.

7 listopada 2018 Blog

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, zgodnie z rozporządzeniem ministra Obrony Narodowej z 13 czerwca 2011 roku. 

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znjadziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

  • 100% limitu
  • wysokość pomocy - 2.400 zł

 

Po 9 latach służby:

  • 200% limitu 
  • wysokosć pomocy - 4.800 zł

 

Po 15 latach służby:

  • 300% limitu
  • wysokosć pomocy - 7.200 zł